Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی

کودتای نافرجام 2016 ترکیه که توسط نظامیان ارتش ترکیه در تاریخ 15 تموز انجام گردید تا حکومت را در دست بگیرند.

به دستور رئیس جمهور اردوغان مردم به خیابان ها آمدند. نیروهای اشغالگر به روی مردم در استانبول و آنکارا آتش گشودند و طی این عملیات بسیاری شهید و نیز مجروح شدند. از این بابت این روز در تاریخ ترکیه به عنوان روز پیروزی دموکراسی جشن گرفته می شود.